Õigusabi Tartus

Actio Õigusbüroo aitab Teid juriidilistes küsimustes. Esmane nõustamine poole hinnaga!

Asukoht: Narva mnt 25 Tartu. Sissepääs Roosi tn poolsest uksest.

Õigusabi valdkonnad

 • Võla- ja lepinguõigus
 • Äriühinguõigus
 • Asjaõigus
 • Ühingu- ja ühistuõigus
 • Perekonnaõigus
 • Pärimisõigus
 • Tööõigus
 • Väärteoõigus
 • Riigiõigus ja haldusmenetlus
 • Kohtu- ja täitemenetlus

Teenused

Õigusalane nõustamine

Juriidiline nõustamine; võlgnike ja võlausaldajate konsultatsioonid

Dokumentide koostamine

Juriidiliste dokumentide, sh lepingute, avalduste, hagiavalduste, võlakirjade, pretensioonide, kaebuste ja vastuste koostamine

Esindamine läbirääkimistel ja kohtus

Kliendi esindamine läbirääkimistel ja kohtus (tsiviil- ja väärteoasjades)

Hinnakiri

Õigusbüroo osutab teenust tunnitasu alusel.

Eraisikutele 120 €/h
Firmadele ja MTÜ-dele 140 €/h

Esmanõustamisel (1 h) kehtib soodustus -50%.

Ettevõttest

Actio Õigusbüroo asub Tartus ja see loodi 2011. aastal õigusabi osutamiseks alates nõustamisest kuni kohtus esindamiseni ennekõike tsiviilasjades. Büroo klientideks on füüsilised isikud, ettevõtjad ja erinevad organisatsioonid. Büroo teeb koostööd notarite, kohtutäiturite, riigiasutuste ning muude era- ja avalik-õiguslike asutustega. Büroo töökeelteks on eesti ja vene keel.

Rekvisiidid
Actio Õigusbüroo OÜ
Arvelduskonto: EE252200221051795855 Swedbank

Kontakt

info@tartujurist.ee
+372 5117 007 – Gunnar Leht
Narva mnt 25 Tartu 51013

Kontaktvorm


  Asukoht kaardil